Hubnutí s Kerbetem

Anémie

Pod pojmem anémie rozumíme pokles počtu červených krvinek (erytrocytů), který může být vyvolán celou řadou vlivů, např. hormonálními poruchami, různým onemocněním, silným krvácením (včetně menstruačního), užíváním návykových látek, nesprávnou životosprávou atd. Anémie se zpočátku projevuje ztrátou chuti k jídlu, podrážděností a často i bolestí hlavy. Dalším projevem je bledost kůže a sliznic, postupně se přidává únava, celková slabost a mohou se objevit i deprese. Chudokrevní lidé také často trpí na opakované infekce a špatné hojení ran.

Každému z nás koluje v těle 5,5 až 6 litrů krve. Jednou z nejdůležitějších funkcí krve je přenášet kyslík, který je nezbytný pro fungování celého těla. Přenos se uskutečňuje z plic do všech buněk a tkání lidského těla. Kyslík je transportován pomocí červených krvinek, v nichž se váže na červené krevní barvivo - hemoglobin. Příčinou anémie je porušená tvorba červených krvinek nebo jejich zvýšený zánik, popřípadě zvýšené krvácení.

Úkolem červených krvinek je zajistit transport kyslíku do všech buněk v těle. Červené krvinky

 

Pro tvorbu červených krvinek je důležitý dostatečný přísun železa. Železo je totiž nezbytnou složkou červeného krevního barviva hemoglobinu a jen díky němu dokážou červené krvinky přenášet kyslík z plic do tkání.

Více informací o anémii a funkci železa naleznete zde.

Ferrumin
Zajímavý článek


MOROSIL® - přírodní přístup ke kontrole hmotnosti