Hubnutí s Kerbetem

Diagnostika

Co se měří a k čemu jsou zjištěné hodnoty potřeba?

Při hubnutí musí být výdej energie větší než její příjem potravou. Jedině tehdy se začne snižovat zásoba tuku v těle. Aby jste dokázali zhubnout, je nutné znát složení Vašeho těla, kolik tuku v těle máte a ve kterých částech těla je ho nejvíce. A protože problémový je především břišní tuk, je důležité co nejpřesněji určit právě jeho množství. Ke stanovení množství tuku v těle se používá metoda BIA.

K odstranění tukových zásob je potřeba zjistit, jak Vaše tělo spaluje živiny. Běžně se to určuje různými výpočty odvozenými z bazálního metabolismu, což je dost nepřesné, protože se počítá jen se statistickým průměrem populace. Nejpřesnější výsledky však poskytuje spirometrická metoda, která přesně stanoví energetický výdej měřený v klidu a při odstupňované zátěži.

Jakmile je známý energetický výdej, může se nastavit stravovací režim tak, aby při obvyklé činnosti Vaše tělo přijímalo menší množství energie, než kolik vydává. Tím se tělo donutí vydávat tuk ze zásoby. Rozdíl mezi dodanou a vydávanou energií nesmí být příliš velký, aby se nespustil režim vedoucí k jo-jo efektu, nebo aby tělo nepřešlo do úsporného režimu, kdy je schopno z potravy získat více energie, než je zvyklé za běžných podmínek. 

Na pracovišti pro studium energetického metabolismu se provádí přesná měření složení těla a spiroergometrická měření ke zjištění, jak tělo spaluje živiny a v jaké je kondici. Všechna měření jsou popsána níže i s ukázkou výstupních protokolů. Tím se získají všechny potřebné údaje nutné pro nastavení optimálního stravovacího a pohybového režimu. Výživová doporučení se nastavují tak, aby nebylo nutné intenzivní cvičení, upřednostňuje se forma běžné denní pohybové aktivity. Výsledky všech provedených měření jsou uloženy v osobní kartě a jsou kdykoliv dostupné samozřejmě jen pro Vás.

Antropometrie

Na začátku měření se provádí antropometrické vyšetření, kde se zaznamenají určité parametry lidského těla a jeho částí. Měří se výška, hmotnost, obvod hrudi, pasu, boků a jednotlivých částí končetin. Při posuzování nadváhy je rozhodujícím parametrem obvod pasu, někdy se posuzuje i obvod boků. Součástí tohoto úvodního vyšetření je i měření krevního tlaku v klidu.

Po několikaminutovém zklidnění těla se měří klidový krevní tlak, který je výchozí hodnotou při posuzování změn krevního tlaku při zátěžových testech. Pro měření se používá přístroji OMRON i-Q142

 

Metoda BIA

Další měření se provádí tetrapolární multifrekvenční metodou BIA. Je založená na měření odporu těla vůči průchodu elektrického proudu o velmi nízké intenzitě a vysoké frekvenci. Měří se pomocí 4 elektrod opakovanými elektrickými pulzy o různých frekvencích. Jednotlivé tkáně kladou průchodu elektrického proudu různý odpor v závislosti na použité frekvenci, nejhůře prochází proud tukovou tkání, která mu klade největší odpor. Ze získaných dat přístroj vypočítá za pomocí složitých matematických rovnic obsah tukové a netukové tkáně, množství svalů, vody a hmotnost kostí ve Vašem těle.

Pro měření složení celého těla se používá přístroj Tanita 780, kdy klient stojí na chodidlových elektrodách a další dvě elektrody drží v rukou. Postupně se pouští elektrický proud o různých frekvencích do jednotlivých končetin, zbývající tři elektrody vždy snímají průchozí proud. Změřené hodnoty lze zobrazit dvojím způsobem v přehledných protokolech

 

Ukázka protokolu z měření provedeném na přístroji Tanita 780.

 

Přístroje pracující metodou BIA pomocí končetinových elektrod neposkytují přesné výsledky, co se týká obsahu tuku v břišní krajině. Chyba těchto přístrojů (nezáleží na typu ani na výrobci) je tak veliká, že je nutné pro analýzu břicha použít speciální přístroj. Proto se provádí další doplňkové BIA vyšetření břišní krajiny na jiném typu přístroje.

Pro přesné stanovení rozložení tuku v břišní oblasti je nutné provést měření na speciálním přístroji Tanita Viscan. Získané hodnoty jsou velice přesné. Výsledky tohoto měření lze naimportovat do protokolu z Tanity 780 a získat tak jeden ucelený a velice přehledný protokol

 

 

Spirometrie

Další prováděná měření využívají spirometrickou metodu. Je to metoda umožňující přesně stanovit energetické nároky těla za různých okolností. Provádí se měřením objemu a koncentrace vdechovaného kyslíku a vydechovaného oxidu uhličitého. Ze získaných hodnot se vypočítá respirační koeficient, který je měřítkem spalování jednotlivých živin. Spirometrie je základem pro určení klidového i zátěžového metabolismu. Zátěžové testy lze provést na rotopedu se zátěží až 1000 W nebo na běhacím pásu s programovatelně nastavitelnou rychlostí (až 25 km/hod) a sklonem (až 20°).

Nejprve se provede základní měření týkající se plícní kapacity. Následuje měření klidového energetického metabolismu, což je nesmírně důležitá hodnota. Měření se provádí za přísně standardních podmínek a trvá téměř 40 minut.

Stanovení klidového energetického výdeje se provádí na lůžku po nejméně 20minutové stabilizační fázi. Následuje vlastní měření po dobu dalších 20 minut v naprostém klidu. Ze získaných výsledků se určí, jak Vaše tělo spaluje živiny v klidu

 

Závěrečné měření se týká zátěžového testu s odstupňovanou intenzitou zátěže pro stanovení maximální tepové frekvence a anaerobního prahu. Během tohoto měření se zjistí i údaje pro přesné odvození intenzity zátěže pro nejefektivnější spalování tuků a také se zjistí, v jaké kondici je Vaše tělo. Přesnost tohoto měření a kvalita použitého přístroje je tak vysoká, že je využívan i vrcholovými sportovci při přípravě na světové soutěže nebo při přípravě na extraligové zápasy.

 

Během testu se snímá tepová frekvence a lze ho doplnit i záznamem z 12kanálového EKG pomocí elektrod připevněných na hrudník a na končetiny. Fyzickou zátěž lze programovatelným způsobem přizpůsobit kondici testované osoby. Přístroj dovoluje zaznamenávat značné množství parametrů a zjistit tak anaerobní práh, tepovou a dýchazí frekvenci, ventilační poměry v plících, respirační koeficient a celou řadu dalších zajímavých parametrů. Z nich lze pak odvodit intenzitu konkrétní formy zátěže směřující k efektivnímu spalování tuků nebo ke zvyšování výkonosti a vytrvalosti.

Měření se provádí na přístroji Metalyzer 3B ve dvou nebo třech odstupňovaných úrovních zátěže v kombinaci s ergometrií. Získané výsledky dávají přesné závěry o energetickém výdeji měřené osoby

 

Na závěr vyšetření získáte odbornou konzultaci s vyhodnocením výsledků a výživovým doporučením. Všechna prováděná měření jsou neinvazivní a  bezbolestná. Metoda BIA není vhodná pro osoby s kardiostimulátorem!

Optimalizační program mohou samozřejmě využívat i ti, kteří měření složení těla a energetického výdeje nemohou z jakéhokoliv důvodu absolvovat. V takovém případě program pro nastavení potřebného režimu využije modelu odvozeného z výsledků získaných z měření osob podobného typu. Pro objektivnost informace je třeba říct, že se v tomto případě bude jednat o přísnější režim úpravy jídelníčku.