Hubnutí s Kerbetem

Dietní systém

Léčebná výživa je základ dobrého zdraví, prevence i léčení nemocí. Mezi výživou a hojením ran, popálenin, vznikem vředů trávicího traktu a odolností proti infekčním onemocněním, jako i mezi výživou a jaterními nemocemi či arterioskleózou, je velmi úzký a vzájemný vztah.
Léčebná výživa se musí přizpůsobit zdravotnímu stavu člověka, musí zabezpečit správný výběr surovin vhodných pro dietní stravu, zajistit přísun všech potřebných živin, dodržovat správnou technologii přípravy stravy, která má šetřit nemocný orgán. Důležitá je správná aplikace léčebné výživy.
Každá nemocniční dieta má své číselné označení, svůj název a je charakteristická svým složením nebo konzistencí. Dietní systém je složen ze základních diet, speciálních diet a ze standardizovaných dietních postupů.

Přehled a charakteristika jednotlivých základních diet

V následujícím přehledu jsou uvedeny názvy diet podle zdravotního stavu a vycházející z doporučení klinické dietologie. Současně jsou uvedeny nutriční parametry diet. Při odlišném energetickém příjmu se pro příjem bílkovin, tuků a sacharidů provede přepočet v poměru potřebného příjmu energie k energii uvedenou v dietě.

Dieta 0S – čajová

Čaj neslazený nebo slazený (cukrem, medem nebo nízkokalorickým sladidlem, např. DiaChrom)
Indikace: dieta se používá u pacientů, kteří nemohou příjímat potravu per os.
Poznámka: je možné eventuální současné podávání parenterální a enterální výživy.

Dieta 2 – šetřící

Hodnoty: energie 9500 kJ (2270 kcal), bílkoviny 80 g, tuky 70 g, sacharidy 320 g.
Indikace: dieta se uplatňuje u nemocných s poruchami gastrointestinálního traktu, kde není nutná tekutá úprava potravy a významné omezení v příjmu tuků (gastritida, vředová choroba, chronické funkční poruchy apod.). Dále u nemocných v zátěžových stavech, kde je potřeba podávat nenadýmavou stravu (infarkt myokardu, onkologické choroby, pooperační stavy, horečnaté stavy apod.).
Poznámka: technologická úprava stravy je chemicky i mechanicky šetřící.

Dieta 3 – základní, racionální strava

Hodnoty: energie 9500 kJ (2270 kcal), bílkoviny 80 g, tuky 70 g, sacharidy 320 g.
Indikace: dieta pro dospělé pacienty a starší dětí, kteří nevyžadují dietní omezení.

Dieta V – vegetariánská

Hodnoty: energie 9500 kJ (2270 kcal), bílkoviny 80 g, tuky 70 g, sacharidy 320 g.
Indikace: dieta se podává pacientům, kteří odmítají konzumovat z etických nebo jiných důvodů maso.
Poznámka: dieta obsahuje mléko, mléčné výrobky i vejce, proto se někdy označuje jako lakto-ovo-vegetariánská dieta.

Dieta 4S – s vyloučením volného tuku

Hodnoty: energie 8000 kJ (1910 kcal), bílkoviny 35 g, tuky 20 g, sacharidy 370 g.
Indikace: dieta se podává pacientům s akutní pankreatitidou a cholecystitidou v období převodu na perorální příjem, na počátku realimentace per os po zlepšení těžkého akutního stavu chorob.
Poznámka: dieta je nefyziologická, nelze ji podávat dlouhodobě (velmi nízký obsah bílkovin a omezený výběr potravin vede k minerálové, bílkovinné a vitamínové nedostatečnosti). 

Dieta 4 – s omezením tuků

Hodnoty: energie 9500 kJ (2270 kcal), bílkoviny 80 g, tuky 55 g, sacharidy 360 g.
Indikace: dieta se podává pacientům v pokročilém stadiu rekonvalescence jako přechod z diety 4S, u chronické pankreatitidy a cholecystitidy.
Poznámka: technologická úprava stravy je chemicky i mechanicky šetřící.

Dieta 6 - nízkobílkovinná

Hodnoty: energie 9500 kJ (2270 kcal), bílkoviny 50 g, tuky 70 g, sacharidy 350 g.
Indikace: dieta se podává pacientům s chronickým selháním ledvin, u nemocných s nefrotickým syndromem.
Poznámka: dieta není primárně neslaná, je chemicky i mechanicky šetřící.

Dieta 8 – redukční

Hodnoty: energie 5300 kJ (1250 kcal), bílkoviny 75 g, tuky 40 g, sacharidy 150 g.
Indikace: dieta se podává pacientům s obezitou nevyžadující šetřící úpravu diety, nemocným s hyperlipoproteinémií a obézním diabetikům 1. a 2. typu.
Poznámka: cholesterol dosahuje maximálně hodnot 200 – 300 mg.

Dieta 9 – diabetická

Hodnoty: energie 9500 kJ (2270 kcal), bílkoviny 80 g, tuky 70 g, sacharidy 320 g.
Indikace: dieta se podává nemocným s diabetem mellitus 1. typu a vybraným diabetikům 2. typu bez obezity.
Poznámka: dieta není chemicky ani mechanicky šetřící a zaručuje vysoký přívod energie.

Dieta 9S – diabetická šetřící

Hodnoty: energie 8700 kJ (2080 kcal), bílkoviny 80 g, tuky 55 g, sacharidy 320 g.
Indikace: dieta se podává nemocným s diabetem 1. i 2. typu a s poruchami zažívacího traktu různého původu. Například je vhodná pro diabetiky po cholecystitidě nebo pankreatitidě.
Poznámka: technologická úprava stravy je chemicky i mechanicky šetřící a je snížený denní příjem tuků.

Dieta 11 – výživná

Hodnoty: energie 12000 kJ (2860 kcal), bílkoviny 105 g, tuky 80 g, sacharidy 420 g.
Indikace: dieta se podává nemocným s vyšší energetickou potřebou, kteří nepotřebují šetřící úpravu (kachexie, některé onkologické, psychiatrické a neurologické diagnózy, onemocnění plic různého původu).
Poznámka: často se odvozuje od diety základní s přidáním různých přídavků.

Dieta 12 – batolecí

Hodnoty: energie 5500 kJ (1300 kcal), bílkoviny 45 g, tuky 40 g, sacharidy 190 g.
Indikace: dieta se uplatňuje u dětí od 1,5 do 3 let věku nevyžadujících žádné speciální dietní opatření.
Poznámka: dieta obsahuje lehce stravitelná, měkká jídla nenáročná na kousání, s vyloučením ostrých jídel. 

Dieta 13 – dětská

Hodnoty: energie 9500 kJ (2270 kcal), bílkoviny 80 g, tuky 70 g, sacharidy 320 g.
Indikace: dieta se uplatňuje u dětí od 3 do 15 let, pokud nevyžadují zvláštní dietní omezení.
Poznámka: racionální strava bez ostrých jídel. Dietu je výhodné individualizovat podle skutečné potřeby energie a bílkovin jednotlivce. 

Dieta bezlepková

Hodnoty: energie 9500 kJ (2270 kcal), bílkoviny 80 g, tuky 70 g, sacharidy 320 g.
Indikace: dieta se uplatňuje u nemocných, kteří trpí nesnášenlivostí lepku (celiakie – sprue, Duhringův syndrom).
Poznámka: technologie přípravy diety není primárně celkově šetřící.

Dieta dialyzační s nízkým obsahem fosforu

Hodnoty: energie 12000 kJ (2860 kcal), bílkoviny 105 g, tuky 80 g, sacharidy 420 g.
Indikace: dieta se podává pacientům léčených hemodialýzou, peritoneální dialýzou a pacientům s hyperfosfatémií.
Poznámka: jde o vysokobílkovinnou, energeticky bohatou dietu se snahou o vysoký příjem vápníku a s nízkým obsahem fosforu (<1300 mg/den).

Dieta výběrová

Strava, v jejímž rámci lze realizovat speciální požadavky pacientů (klientů) v těžkých stavech trpících nechutenstvím, nebo pacientů vyžadujících speciální stravu z důvodů náboženských nebo etnických. 

 

Zdroj: Štěpán Svačina a kol.: Klinická dietologie
Zajímavý článek


MOROSIL® - přírodní přístup ke kontrole hmotnosti