Hubnutí s Kerbetem

Obezita – epidemie 21. století

Nadváha a obezita jsou definovány jako zvýšené až nadměrné hromadění tuku v těle, které představuje zdravotní riziko. Míra obezity se nejčastěji udává hodnotou BMI (z anglického Body Mass Index). Osoba s BMI nad 25 (u mužů nad 26) má nadváhu, při BMI nad 30 se již jedná o obezitu. BMI se vypočítá tak, že se hmotnost člověka m [kg] dělí druhou mocninou jeho výšky h, udanou v metrech [m], tedy BMI m / h2 [kg / m2].

Za posledních 13 let se v ČR zvýšil počet lidí s nadváhou zhruba o desetinu. Alarmující je ale skutečnost, že ze stávajících osob s nadváhou se téměř polovina dostala až do kategorie obézních.  Optimální váhu (s BMI do 26) má pouze 42 % obyvatel ČR. S nadváhou se potýká 34 % a s obezitou 21 % české dospělé populace. Z uvedených 34 % lidí s nadváhou se však přibližně 6 % pohybuje na hranici obezity.  Na výskytu nadváhy a obezity se větší měrou podílejí muži. Obézních je 23 % mužů a 19 % žen. Jednoznačně nejdůležitějším faktorem pro vyvolání obezity je nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie. I když se v současnosti prezentují různé návody, jak uhlídat energetickou bilanci, historie ukazuje, že nejlepších výsledků bylo vždy dosahováno ve chvíli, kdy si člověk uvědomoval skutečný energetický obsah v přijímané potravě. Jinými slovy, nejlépe funguje počítání kalorií.

Dědičné predispozice a neukázněnost ve stravování vedou k pozitivní energetické bilanci a tím i k nadprodukci zásobního tuku Obézní žena

 

Více než polovina obézních trpí vysokým krevním tlakem, neboli hypertenzí. Jednou z nejčastějších komplikací obezity je však cukrovka 2. typu, tedy zvýšená hladina glukózy v krvi při současné snížené citlivosti tkání k inzulinu. Výskyt cukrovky 2. typu v populaci stoupá paralelně s výskytem obezity. Výsledky posledních let jednoznačně potvrzují, že s nástupem cukrovky dochází k zásadním změnám ve struktuře stěn cév, což vede dříve nebo později k vážným srdečně-cévním komplikacím. Kombinace cukrovky (a to i v počátečních stádiích) a nadváhy je velký zdravotní problém, který není radno podceňovat.

Více o obezitě se dozvíte zde.

 
Zajímavý článek


MOROSIL® - přírodní přístup ke kontrole hmotnosti