Hubnutí s Kerbetem

V čem je projekt Hubnutí s Kerbetem jiný?

Na rozdíl od běžně zavedené praxe odvozující energetický výdej z matematicky vypočítané hodnoty bazálního metabolismu vychází projekt Hubnutí s Kerbetem z hodnoty klidového metabolismu stanoveném měřením. Také pracuje s hodnotami obsahu živin v potravinách stanovených vlastními analýzami. Dále zohledňuje působení inzulínu v těle, který řídí metabolické procesy způsobující ukládání tuků. Výživová doporučení jsou navržena tak, aby inzulín nevytvářel nadbytečný tuk. Toho lze dosáhnout přiměřenou pohybovou aktivitou, úpravou jídelníčku a obohacením stravy o glukózotoleranční faktor (GTF), který žádoucím způsobem ovlivňuje aktivitu inzulínu.

Projekt nabízí celou řadu funkcí a využívání informací zcela zdarma. Nic neplatíte, k ničemu se nezavazujete.

 

Projekt KERBET nabízí k používání zcela zdarma celou řadu funkcí a možností:
a) kalkulátor výdeje energie
b) kalkulátor záznamu jídel v průběhu dne včetně možnosti dodatečné editace a archivace
c) výpočet příjmu živin a energie u každého optimalizovaného jídelníčku
d) výpočet příjmu živin a energie u vlastních sestavovaných jídeníčků
e) individuální grafické vyjádření obsahu všech základních živin a energie u každého jídla
f) u každého jídelníčku vyjádření potřebné doby vybraných pohybových aktivit pro spálení přijatých kalorií
g) výživová doporučení šitá na míru
h) nutričně vyvážené jídelníčky (včetně případů výživových omezení)
i) recepty na přípravu jídel včetně údajů obsahu základních živin (a vhodnosti právě pro vás)
j) kalkulačku pro výpočet obsahu živin a energie u vlastních jídel
k) možnost sestavovaní vlastních jídelníčků jak z databáze jídel, tak i z jídel vlastních
l) informace o různých dietních postupech včetně zdravotního zhodnocení jednotlivých diet

 
Zajímavý článek


MOROSIL® - přírodní přístup ke kontrole hmotnosti