Hubnutí s Kerbetem

Dieta vegetariánská

Vegetariánská dieta patří mezi nejrozšířenější typy alternativních diet. Pojem vegetariánství je široce používán u stravy, která zcela nebo částečně vylučuje živočišné potraviny. Hlavní argumentací volby vegetariánské výživy jsou aspekty zdravotní, etické, ekologické, sociální, filozofické i duchovní.

Existuje několik typů vegetariánských diet:

Kromě vegetariánských forem výživy existují i formy polovegetariánské (semivegetariánské), tedy s částečnou konzumací masa:

 

Vhodné potraviny

Pokud vegetariáni a zejména vegani nekonzumují živočišné zdroje důležitých biologicky aktivních látek, musí je nahradit zdroji rostlinnými a to v doporučeném odpovídajícím množství.

Vegetariánské zdroje živin:

 

Zdravotní zhodnocení

Vegetariánství by mohlo mít za určitých okolností na jedné straně kladný vliv na lidské zdraví, především na prevenci civilizačních onemocnění, na druhé straně však hrozí velké riziko nedostatku některé živiny. Především to platí pro těhotné a kojící ženy, kojence, děti a adolescenty.

Výhody

Populárně odborná literatura uvádí, že laktoovovegetariánství má u zdravých dospělých jedinců prokazatelně pozitivní vliv na jejich zdraví. Dále se uvádí, že se tito lidé dožívají vyššího věku, jsou méně obézní, mají nižší výskyt kardiovaskulárních chorob, hypertenze, nádorových onemocnění, cukrovky 2. typu a mají nižší hladinu cholesterolu. Provedené statistické šetření v posledních letech však ukazuje, že spíše než samotná dieta má pozitivní vliv celková změna životního stylu, zvýšená pohybová aktivita, alkoholová a nikotinová abstinence. Laktoovovegetariáni mnohem více času tráví v přírodě a většinou jsou i mnohem pozitivněji naladěni.

Nevýhody

U vegetariánské stravy hrozí nedostatek kvalitních bílkovin, železa, vápníku, zinku, vitamínu B12, vitamínu D a také v rostlinné stravě chybí vyšší nenasycené mastné kyseliny. Tato strava není vhodná pro organismus ve stadiu růstu – tedy pro kojence a adolescenty. Také je zcela nevhodná pro těhotné a kojící ženy, seniory či nemocné osoby.
Zajímavý článek


MOROSIL® - přírodní přístup ke kontrole hmotnosti