Hubnutí s Kerbetem

Cholesterol z vajec

Vejce je velmi kvalitní potravina. Vaječný žloutek je ideálním zdrojem lecithinů a strašení vysokým obsahem cholesterolu již dávno ztratilo svoji váhu. I když žloutek obsahuje zhruba 220 mikrogramů cholesterolu, není třeba kvůli tomu vejce vyřazovat z jídelníčku. Je totiž bezpečně prokázané, že cholesterol přijímaný potravou má pouze malý vliv na celkovou hladinu cholesterolu v krvi.

Hlavním dodavatelem cholesterolu do krve jsou totiž játra a ty přizpůsobují jeho produkci podle toho, kolik ho přichází ze střev. Pokud bude v potravě cholesterolu málo, játra ho produkují více. Naopak, pokud je cholesterolu v trávenině hodně, játra produkci omezí a začnou cholesterolu vyrábět méně. Celkové množství cholesterolu dodaného do krve je však vždy závislé na množství dodávaného tuku. Čím tučnější potrava, tím více cholesterolu krev potřebuje. Pokud jí ho potřebné množství nenabídne potrava, tak si ho jednoduše vyžádá od jater.

Studie dokazují, že rozumná konzumace vajec nemá významnější vliv na hladinu cholesterolu v krvi. Obezřetní musí být pouze pacienti s poruchou metabolismu cholesterolu. Vejce"

 

Zajímavé informace o cholesterolu naleznete zde.

Sladidlo DiaChrom
Zajímavý článek


MOROSIL® - přírodní přístup ke kontrole hmotnosti