Hubnutí s Kerbetem

K čemu slouží zátěžové testy?

Zátěžové vyšetření je mylně spojováno pouze s aktivními sportovci. Ve skutečnosti by ho měli absolvovat všichni, kteří plánují významně zvýšit pohybovou aktivitu. Hlavní smysl vyšetření spočívá ve vyloučení skrytých odchylek zdravotního stavu, které by mohly vést při nárazové vyšší fyzické zátěži k jeho zhoršení. Také slouží ke zjištění úrovně fyzické zdatnosti a ke zjištění reakce organismu na zátěž.

Znalost reakce organismu na zátěž může pomoci při výběru vhodné pohybové aktivity a u sportovců při přípravě tréninkových dávek. Také umožní stanovit, jak intenzivní fyzickou aktivitu zvolit k dosažení např. redukce hmotnosti, aniž by se projevil tolik známý jo - jo efekt. Zatímco v případech týkajících se tréninku nebo prokázání zdravotních rizik se volí režim s vyšším stupněm zátěže, pro případy optimalizace efektivního spalování tuků se volí zátěž na nižší úrovni.

Zátěžové testy založené na spirometrii umožní „přesně přečíst” energetický metabolismus a navrhnout řešení pro efektivní úpravu hmotnosti a zvýšení výkonosti u konkrétního člověka. Zátěžový test

 

Podrobnější informace o zátěžovém testu...

Sladidlo DiaChrom